• "Socialna in solidarnostna ekonomija (SSE) je koncept, ki je v Sloveniji še v razvoju. Je dosti več kot socialno podjetništvo. Gre za ideologijo, ki se postavlja ob rob kapitalistični ekonomiji, čigar edini interes je dobiček. Je koncept, ki v ekonomijo vnaša odgovornost do ljudi, živali, narave in dobro življenje vseh postavlja nad interese majhnega števila bogatih ljudi."


  Kaj je solidarnostna ekonomija?

  Obstaja več definicij solidarnostne ekonomije. Vendar se nam zdi da je ta, ki jo ponuja RIPESS, mednarodna mreža za socialno in solidarnostno ekonomijo, še posebej uporabna:

  "Socialna in solidarnostna ekonomija je gibanje, ki si prizadeva za spremembo trenutnega družbenega in gospodarskega sistema. Načela solidarnostne ekonomije služijo kot nove osnove, ki temeljijo na solidarni izmenjavi, ki povezuje individualne in skupnostne potrebe."

  To se morda sliši precej zapleteno, vendar preprosto povedano to pomeni, ustvarjati dostojne življenjske pogoje za vse na celem svetu. Še več, to pomeni, da gospodarstvo zadovoljuje potrebe vseh ljudi, namesto da samo ustvarja dodatne potrebe - in da nacionalne in mednarodne politike ustvarjajo pogoje in podporo za takšno delovanje.

  Kdo so tisti, ki delujejo po principih solidarnostne ekonomije?

  Ljudje, ki hočejo delovati drugače, s kolektivno zamenjavo, izmenjavo, uporabo in proizvodnjo virov. Alternative prevladujočega gospodarskega sistema, so starejše kot sam ta sistem. Ljudje, ki so vključeni v solidarnostno ekonomijo uporabljajo izdelke, ki so pridelani na pravičen način in se jih velikokrat najde v pravičnih trgovinah, kolektivno proizvajajo blago in storitve, delijo sredstva za proizvodnjo kot tudi vire. 

  Kaj je SUSY?

  Projekt SUSY združuje in predstavlja primere solidarnostne ekonomije, tako da se ljudje, ki soustvarjajo ali so zainteresirani za soustvarjanje pobud, ki temeljijo na solidarnosti, lahko povezujejo in izmenjujejo izkušnje. Na ta način želimo popularizirati idejo solidarnostne ekonomije. Z zbiranjem in izmenjavo primerov dobrih praks, želimo tudi pridobiti nove vpoglede v solidarnostno ekonomijo, da bi spodbudili premislek in razpravo o tej temi, in odkrili čimveč novih možnosti za razvoj solidarnostne ekonomije. Hkrati pa - kot druge pobude na področju solidarnostne ekonomije - gradimo povezave s političnimi odločevalci, da bi povečali njihovo podporo alternativnim načinom ekonomije.


  Smo mreža 26 združenj iz 23 evropskih držav, ki povečujejo pristojnosti lokalnih akterjev, ki se ukvarjajo s socialno in solidarno ekonomijo. Podpiramo novo paradigmo gospodarskega razvoja, kot modela boja proti revščini in optimiziranja pravičnega in trajnostnega načina življenja.


  SUSY PARTNER V SLOVENIJI


  This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of the SUSY initiative and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

  Facebook
  Twitter
  Youtube